Odśnieżanie dachów na dużych wysokościach

Odśnieżanie dachów to czynność należąca do tych obowiązków odpowiedzialnego za budynek, na której zdecydowanie nie warto oszczędzać ze względu na podstawowe zagrożenie, jakim jest zawalenie się dachu. Za zawalenie budowli, zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, odpowiada jej samoistny posiadacz, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania […]