Bułgaria – podróż z historią

Bułgaria to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków podróży. Z roku na rok odwiedza ją co raz więcej Polaków. Jeśli i wy planujecie spędzić tam urlop, warto zapoznać się wcześniej z historią tego kraju. Jest ona niesamowicie barwna ciekawa.

Historia Bułgarii rozpoczyna się 4000 lat przed naszą erą, kiedy na te tereny zaczęli napływać pierwsi osadnicy. W V wieku p.n.e. powstało tam królestwo Tracji, wcielone następnie do Imperium Rzymskiego. Kolejnym ważnym etapem było powstanie pierwszego cesarstwa Bułgarii, a tuż potem przyjęcie przez Borysa I chrztu. Chrystianizacja Bułgarii otworzyła jej drzwi do Europy i spowodowała niesamowity skok cywilizacyjny. udając się w podróż, warto poszukać śladów z tego właśnie okresu, kiedy to Bułgaria przeżywała swój „złoty wiek”.Drugie cesarstwo, które zostało powołane do życia po krótkim okresie wcielenia kraju do Bizancjum, było przez pewien czas najpotężniejszym krajem w południowo-wschodniej części kontynentu.

Wojna domowa i brutalne najazdy Tatarów spowodowały, że w XIV wieku Bułgaria rozpadła się na dwa księstwa, które zostały następnie podbite przez Osmańską Turcję.

W XVIII historia Bułgarii zanotowała kolejny zwrot. Rozpoczęły się bowiem zrywy niepodległościowe, trwające przez wiele lat. W ich wyniku, w 1878 roku Bułgaria odzyskała niepodległość. Jednak proces odbudowy kraju trwał do 1885, kiedy to zjednoczyły się wszystkie jego części i powstało trzecie cesarstwo. Wkrótce potem nastał burzliwy XX wiek, a w nim dwa konflikty o zasięgu globalnym, które nie ominęły również Bułgarii.

Po II wojnie światowej Bułgaria znalazła się w strefie wpływów Związku Radzieckiego.Rozpoczęła się kolektywizacja i industrializacja kraju. Mimo długich starań, miejscowym komunisto nie udało się przyłączyć go do ZSRR.

W latach 90. XX wieku Bułgaria dostała się w wir europejskich przemian, w efekcie których doszło w 1991 roku do pierwszych wolnych wyborów prezydenckich. Obecnie, po długotrwałych, niezwykle owocnych przemianach, Bułgaria jest członkiem NATO i Unii Europejskiej.

Wycieczki objazdowe do Bułgarii

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.