Odśnieżanie dachów na dużych wysokościach

Odśnieżanie dachów to czynność należąca do tych obowiązków odpowiedzialnego za budynek, na której zdecydowanie nie warto oszczędzać ze względu na podstawowe zagrożenie, jakim jest zawalenie się dachu.

Za zawalenie budowli, zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, odpowiada jej samoistny posiadacz, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. Zostawiając wady konstrukcyjne, trzeba przyjrzeć się, co oznacza brak utrzymania budowli w należytym stanie. Z pewnością do właściwego utrzymania niezbędne jest odśnieżenia dachu. Nie jest jednak obojętne kto to zrobi. Nie można zwalniać się z odpowiedzialności samym faktem zlecenia tej czynności. Aby mieć pewność i oddalić od siebie przykre konsekwencje, najlepiej zlecić takie zadanie profesjonalistom. Jedną z opcji jest skorzystanie z firm z branży alpinizmu przemysłowego. W 2009 roku w Polsce powstała Organizacja Techników Dostępu Linowego (OTDL), uwzględniająca obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego w zakresie pracy na wysokości. Zlecenie prac na wysokościach profesjonalistom podlegającym regułom tej organizacji zapewnia bezpieczeństwo zarówno przy samym wykonywaniu zadań, jak i gwarancje ich rzetelnego wykonania. Poza tym, korzystanie z usług uprawnionych fachowców musi być uznane za działanie z należytą starannością, co może być bardzo istotne przy ewentualnych sprawach sądowych z tytułu poszkodowania kogoś przez lód lub śnieg spadający z dachu.

Alpinizm przemysłowy dotyczy głównie prac wykonywanych na powierzchniach pionowych, w podwieszeniu lub w podparciu. Część zaśnieżonych powierzchni jest jednak łatwiej dostępna z boku, niż od góry. Oprócz tego, zatrudniając pracowników przeszkolonych z zakresu wspinaczki i pracy na wysokościach eliminuje się zagrożenie odpowiedzialnością za wypadek przy odśnieżaniu, na który o wiele bardziej narażony byłby np. chodzący po dachu dozorca budynku.

Odśnieżanie dachu warto również wykonać na budynku znajdującym się na własnej posesji, na której nie przewiduje się poszkodowania osób trzecich. Normy konstrukcyjne dachów, zwłaszcza płaskich, zdecydowanie lepiej traktować z większą niż zalecana ostrożnością. Nie chodzi tutaj tylko o dość mało prawdopodobne istotne obniżenie trwałości materiałów po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach  ale choćby o ukryte uszkodzenie konstrukcji, które czasem może być niemożliwe do wykrycia gołym okiem.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.